TIP 05

Meget ofte er det ikke headhunteren (partneren) som er vigtigst at komme i kontakt med, men derimod search-medarbejderen. Headhunteren ”hunter” ikke, men får derimod leveret en bruttoliste af kandidater fra netop search-medarbejderen. Og det er ud fra denne liste, at de 10-15 kandidater, der bliver inviteret til samtale, udvælges.